Onze experts aan het woord

Sebastiaan Kraaijeveld: ‘Op zoek naar de groene plus’

Teamleider ecologie bij Ecogroen

Toetsing van bouwplannen aan het natuurbeschermingsrecht is een standaard juridisch onderdeel in een bouwontwikkeling. Maar, vindt Sebastiaan Kraaijeveld, natuur is juist heel waardevol. “Groen heeft een intrinsieke waarde: het mag er zijn. Bovendien; we hebben groen nodig.”

Sebastiaan Kraaijeveld

Het liefst enthousiasmeert Sebastiaan initiatiefnemers al aan het begin van een bouwproject over de waarde van een groene leefomgeving. “We worden gezonder en gelukkiger van groen in de buurt, daarom geniet ik ervan als we in bouwprojecten biodiversiteit - de groene plus - meenemen.” Ecogroen begeleidt initiatiefnemers van A tot Z met alles wat te maken heeft met natuur, natuurbeschermingsrecht en ontheffingsaanvragen, zodat ons leefgebied kan vergroenen en een project door kan gaan.

Veel mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen en inrichten

Woningbouw gaat soms ten koste van natuur. Toch ziet Sebastiaan juist daar een uitdaging voor de komende jaren. “Ik zie veel mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen en het groen inrichten van onze leefgebieden, zodat we de natuur toch een plekje kunnen geven in stedelijk gebied. We kunnen vergroenen op daken en gevels, ook werkt dat weer isolerend. En door de juiste grassen, kruiden en struiken te planten, zorgen we voor voedsel voor insecten en vogels. Verder is afwisseling belangrijk, denk bijvoorbeeld aan steense muurtjes, zandige plekken, open water en een gefaseerd maaibeheer.”

Sebastiaan heeft veel specialisten in zijn team: van vegetatiekundigen tot broedvogelexperts tot vleermuizendeskundigen. Ze kunnen vanuit TEMPO veel bijdragen aan woningbouwprojecten. “We zijn, naast dat we zorg dragen voor een groene leefomgeving, ook experts in het natuurbeschermingsrecht. Dus alle stappen, juridische verplichtingen en de effectbeoordelingen die je moet maken vanwege de Wet natuurbescherming om je vergunning of bestemmingsplan te krijgen, voeren wij uit. Voor initiatiefnemers is het heel fijn om iemand aan boord te hebben die precies weet hoe alle juridische en ecologische zaken werken, wat nodig is en wat wanneer aangeleverd moet worden.”

Wel zoekt Sebastiaan het liefst steeds de haakjes met duurzaam bouwen. “We hebben daar ook veel ideeën over. Neem klimaatadaptatie: hoe kan ik bijvoorbeeld water vasthouden en zo iets betekenen voor de natuur? Wellicht zijn er ook nog aanknopingspunten met recreatie en educatie. De groene plus vinden wij erg belangrijk.”

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende TEMPO-expert

Tempo aanvragen