Onze experts aan het woord

Erik Bijsterbosch: 'Samenwerking bevorderen'

Freelance proces- en projectmanager complexe stedelijke opgaven

Erik Bijsterbosch ziet in zijn werk allerlei vraagstukken voorbijkomen, op het gebied van  mobiliteit, economie, flora en fauna, wonen, enzovoorts. Elk vraagstuk vraagt om een andere aanpak en daardoor blijft zijn werk afwisselend.

Erik Bijsterbosch

De woningbouwopgave is volgens Erik 'pittig', want het gaat niet alleen om wonen. Het gaat ook om de ontwikkeling van het gebied om de bouwlocatie heen. Voorzieningen in de openbare ruimte spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol. "Ik zie nog te vaak dat de openbare ruimte als laatste wordt ontworpen. Als je deze ruimte beter aansluit op wensen van bewoners, accepteren mensen sneller dat ze kleiner willen wonen, omdat de openbare ruimte ook meetelt als hún buitenruimte."

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Ook samenwerking vindt Erik belangrijk. "Om tot een succesvolle ontwikkeling te komen, zijn goede relaties tussen alle partijen nodig. Niet een ontwikkelaar die alleen maar kijkt hoe hij geld kan verdienen door te bouwen en vergeet te kijken naar het grotere geheel. Of een gemeente die alleen maar de ambities wil realiseren en daarbij het rendement uit het oog verliest."

Erik ziet ook kansen voor de woningnood bij het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, bijvoorbeeld door senioren te verleiden in appartementen te gaan wonen, zodat eengezinswoningen vrijkomen. "Maak die appartementen en de directe omgeving aantrekkelijk voor die doelgroep om ze te verleiden te verhuizen."

Vanuit TEMPO kan Erik helpen door met alle partijen op zoek te gaan naar het gezamenlijk belang en hen te helpen investeren in goede relaties. Want: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. "Het is essentieel dat je met elkaar praat, elkaars belangen begrijpt, maar ook dat je daar af en toe overheen kan stappen. Als je weet hoe je alle vraagstukken en belangen bij elkaar krijgt, kun je ook met elkaar de ontwikkeling tot stand brengen."

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts, of klik door:

De volgende TEMPO-expert.

Tempo aanvragen