Onze experts aan het woord

Lars Paulussen: 'Kwaliteit en financiën in balans'

Adviseur Planeconomie en Gebiedsontwikkeling bij PAS BV (Houten)

Gemeenten en ontwikkelaars die bezig zijn met grote woningbouwplannen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen vragen vaak advies. Ze kunnen dan te maken krijgen met Lars Paulussen. Hij krijgt energie van het oplossen van puzzels: ingewikkelde opgaven waar verschillende belangen in evenwicht gebracht moeten worden. Bij ontwikkelprojecten zoekt hij de balans tussen de haalbaarheid, de afzetmarkt en de ruimtelijke kwaliteit. "Deze drie pijlers zijn even belangrijk, anders zit je met een plan dat financieel niet haalbaar is, waar geen vraag naar is of waarbij de kwaliteit ondermaats is."

Lars Paulussen

In de huidige aanpak van het woningtekort zou meer regie helpen, vindt Lars. "Elke partij vindt dat het niet aan hen ligt. Dat is ook zo: waarschijnlijk werken alle factoren samen de ontwikkeling van nieuwe woningen tegen. Alleen door goed samenwerken tussen alle partijen kan het opgelost worden."

Aan de hand van verschillende scenario’s laat ik zien welk antwoord je kunt geven op bepaalde problemen

Vanuit TEMPO kijkt Lars graag van een afstand naar het aandeel van elke partij: de verschillende 'puzzelstukjes'. Waar de betrokkenen vanuit hun eigen perspectief werken en denken, kan hij helpen om al die afzonderlijke puzzelstukjes weer aan elkaar te leggen. Het liefst wordt hij vroeg in een project ingeschakeld, zodat hij mee kan denken vóór er beeldvorming naar buiten is of er 'heilige huisjes' zijn ontstaan.

Bij discussies kan Lars helpen om die vanuit een planeconomisch overzicht te beslechten. Daarbij is vertrouwen in elkaar belangrijk voor een goede samenwerking. Daarom geeft hij altijd inzicht in zijn berekeningen en conclusies waar dan de crux zit. Aan de hand van verschillende scenario’s laat hij zien hoe je bepaalde problemen aan kunt pakken en hoe de berekeningen er dan uitzien.

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende Tempo-expert

Tempo aanvragen