Onze experts aan het woord

Rob de Vree: 'Innovatieve mobiliteit in gebiedsontwikkeling'

Adviseur mobiliteit en partner &Morgen (Utrecht)

Mobiliteit is steeds complexer geworden. Dat maakt het werk van Rob de Vree zo uitdagend. "Het is niet meer alleen de vraag hoe mensen van A naar B komen, maar ook verbonden aan vraagstukken rond stedelijke ontwikkeling en klimaat. In een drukke omgeving wordt mobiliteit helemaal complex. Dat maakt mijn werk mooi en interessant."

Rob de Vree

De woningbouwopgave is complexer dan woningen bijbouwen. Er wordt veel gezocht naar binnenstedelijk realiseren van woningen. Dat stelt enorme eisen aan de manier waarop je mensen wil laten verplaatsen. Iedereen wil, waar hij ook woont, naar de plekken toe kunnen reizen waar hij heen wil. "Door gebiedsontwikkeling te koppelen aan stedelijke ontwikkeling kun je meer zoeken naar functiemenging. Combinaties waarbij overdag het accent ligt op het een en ’s avonds op het ander. Dat maakt de stad levendiger en leuker en zorgt voor meer betrokkenheid van bewoners bij de eigen buurt."

Door gebiedsontwikkeling te koppelen aan stedelijke ontwikkeling kun je meer zoeken naar functiemenging

Rob ziet vooral kansen in het plannen van de mobiliteit in een project. "Dit mag aan de voorkant wat scherper zijn, waardoor je sneller vanuit gebiedsontwikkeling kunt gaan denken: wat betekent het mobiliteitsplaatje voor de toekomstige inrichting van je omgeving? Ik pleit ervoor dat we niet bij de oude afspraken blijven die in een beleidsdocument staan, maar onderzoeken of die afspraken nog wel aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid."

Het eindplaatje voor de mobiliteit wordt niet alleen bepaald door het type mensen dat naar verwachting in een gebied gaat wonen. "Je wilt ook mensen verleiden om op bepaalde manieren te gaan bewegen, die passen bij de omgeving en bij de klimaatopgave."

In het netwerk TEMPO denkt Rob mee met de mobiliteit in een ontwikkeling. "Mobiliteit heeft een sterke link met de ruimtelijke inrichting. In drukke gebieden, waar meer mensen zijn, kun je de omgeving bijvoorbeeld zo inrichten dat je meer prioriteit geeft aan de actieve mobiliteit: lopen, fietsen."

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende TEMPO-expert

Tempo aanvragen