Onze experts aan het woord

Gerwin de Vries: 'Kwaliteit toevoegen in de openbare ruimte'

Landschapsarchitect en oprichter Flux landscape architecture (Utrecht)

Als landschapsarchitect ontwerpt Gerwin openbare ruimtes en stedenbouwkundige plannen. Hij vindt het enorm uitdagend om in een team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen binnen Flux te werken aan relevante projecten. Het ene project is meer onderzoekend, het andere meer gericht op de uitvoering. Daarin is hij in staat vanuit vernieuwde inzichten uit ontwerpend onderzoek stappen te zetten naar een innovatieve uitwerking. Bovendien draagt hij als ontwerper graag bij aan het oplossen van vraagstukken die elkaar raken, zoals klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de woningbouwopgave.

Gerwin de Vries

De uitdaging die Gerwin in de woningbouwopgave ziet, is om alle vraagstukken die hierbij samenkomen, samen te beschouwen en daar nieuwe en slimme oplossingen voor te verzinnen. "Denk bijvoorbeeld aan de transitie die nu begint in de landbouw en het bouwen van heel veel woningen. Een weiland volbouwen is een eendimensionale oplossing. Er zijn nog legio mogelijkheden om binnenstedelijk te verdichten. En door dit dan meteen met andere problemen in die wijk aan te pakken, geef je een kwaliteitsimpuls aan het hele gebied."

Het bouwen van woningen kan juist een motor zijn voor de aanpak van meerdere ambities

Zelf is Gerwin bezig met een onderzoek naar landschapsparken. "Met het concept landschapsparken kun je aan de randen van de steden bouwen en tegelijk een impuls geven aan het buitengebied. Landschapsparken zijn geschikt voor plekken aan de stadsrand die aan het 'verrommelen' zijn. Daar realiseer je in een middelhoge dichtheid - 2x Vinex-dichtheid - woningbouw, maar je zorgt ook voor een verbetering van stad-landverbindingen, de aanleg van nieuwe natuur, recreatieve routes of nieuwe vormen van duurzame voedselproductie."

Vanuit TEMPO kan Gerwin meedenken over slimme oplossingen om meerdere ambities waar te kunnen maken in een woningbouwproject. "Het bouwen van woningen kan een motor zijn voor de aanpak van andere ambities, zo kan tegelijk met een verdichting van de stad ook de inrichting van een openbare ruimte worden verbeterd. In de openbare ruimte liggen kansen voor een vergroening van de stad, waarin hittestress wordt tegengegaan, regenwater wordt gebufferd en de biodiversiteit kan stijgen. Deze kwaliteitsimpuls zal ontmoetingen stimuleren en zal inwoners ook uitnodigen tot meer beweging en sport, waarmee ook sociale winst wordt behaald."

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende Tempo-expert

Tempo aanvragen