Onze experts aan het woord

Frank Hazeleger: 'Mengen van bedrijven en woningen'

Directeur NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

Oud vastgoed een nieuwe invulling geven: dat geeft Frank Hazeleger energie. Vanuit de OMU herontwikkelt hij bestaande bedrijventerreinen. "Elk project is bijzonder, want geen enkele is hetzelfde: een andere locatie, eigenaar en geschiedenis."

Frank Hazeleger

Het bouwen van duizenden nieuwe woningen is een nobel streven, vindt Frank. Toch is er een keerzijde. "Het moet niet ten koste gaan van bedrijfsruimte. Een goede balans tussen woon- en werkplekken is nodig, want anders wordt de afstand woon-werk vergroot. Dan creëren we een nieuw probleem: mensen die ’s ochtends allemaal de stad uit moeten en ’s avonds weer de stad in."

Zorg voor een goede balans tussen woon- en werkplekken

Er is nog veel verouderd vastgoed dat een nieuwe invulling kan krijgen. Dat kan in sommige gevallen ook woningbouw zijn. "Denk aan een autogarage in de binnenstad: dat is niet meer wenselijk met de bedrijvigheid die daarbij komt kijken. Op die plekken is het beter als daar een woonbestemming op komt."

Daarnaast zijn er bedrijventerreinen aan de rand van de stad met een lage milieucategorie. Hier zitten vooral kantoren en dienstverlenende bedrijven. "Dit type bedrijventerrein kun je wellicht mengen met woningen. Bovendien is de meerwaarde dat je een gebied dubbel kunt gebruiken: parkeerruimte is overdag beschikbaar voor bedrijven en ’s avonds voor bewoners. Hier kun je goede concepten voor ontwikkelen." 

Tenslotte resteert er een categorie bedrijven op bedrijventerreinen die niet of slechts zeer moeilijk te mengen is met woningen. Die moeten dan ook bij voorkeur hun bedrijfsfunctie behouden.

In TEMPO zoekt Frank graag naar creatieve oplossingen om bedrijven en woningen te mengen. Daarbij heeft hij oog voor zowel de behoefte aan woningen als bedrijven in de provincie. Ook brengt hij zijn kennis en kunde in bij het transformeren van kantoor naar woningen.

Lees ook meer over de andere experts van het netwerk. Ga (terug) naar de overzichtspagina met alle experts of klik door.

De volgende Tempo-expert

Tempo aanvragen