Geslaagde optop bijeenkomst

Enthousiasme en inspiratie eerste optopbijeenkomst
Enthousiasme, positiviteit en zin om aan de slag te gaan voerden de boventoon tijdens de  optop-bijeenkomst die provincie Utrecht samen met Stec Groep organiseerde voor gemeenten en woningcorporaties. Deze bijeenkomst - bedoeld om te inspireren, kennis te delen en partijen te motiveren aan de slag te gaan met optoppen – was meer dan geslaagd.

Na afloop gaven de deelnemers aan dat ze veel meer inzicht hebben gekregen in de wereld van optoppen, mede door de inspirerende praktijkverhalen tijdens het plenaire gedeelte. Ook de in groepen gevoerde levendige discussies, over wat gemeenten en corporaties menen nodig te hebben om optoppen in de praktijk te brengen, brachten heldere inzichten.

De aanwezigen, waaronder met name wethouders en gemeentelijk projectleiders, maar ook bestuurders en ontwikkelaars van corporaties, waren dan ook zeer positief over de bijeenkomst. Het programma bood hen diepgaand inzicht in de mogelijkheden en voordelen van optoppen en tegelijkertijd werden de weg te nemen belemmeringen uitgebreid besproken. Het zorgde voor een  gedeelde ambitie om de schouders onder deze uitdaging te zetten ondersteund door Optopportentie provincie Utrecht.pdf (pdf, 34.26 MB)

Leerpunten en Vervolgstappen
Natuurlijk zijn er ook nog de nodige vraagstukken die opgelost moeten worden en we kunnen nog veel van elkaar leren. De door de provincie, samen met Aedes en vier andere provincies gepubliceerde Handreiking voor gemeenten en woningcorporaties biedt een goede eerste stap, en wordt op basis van leerervaringen jaarlijks geactualiseerd. 

Met de bijeenkomst is er is een mooie en belangrijke vervolgstap gezet richting verdere samenwerking. Het doel is om samen toe te werken naar een aantal pilotprojecten, waarbij corporaties en gemeenten de krachten bundelen. En ook hierbij blijft de provincie faciliteren en ondersteunen.