Grootschalig optoppen stap dichterbij met nieuwe handreiking

Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten en corporaties kennis nodig. Daarom lieten vijf provincies (Gelderland, Noord-Brabant, Noord- Holland en Zuid-Holland) en vereniging van woningcorporaties Aedes een handreiking ontwikkelen. Met deze kennis is het mogelijk om de extra woonlagen snel te realiseren.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Deze handreiking biedt mogelijkheden voor gemeenten en corporaties. We zijn in onze provincie een onderzoek gestart om de optoppotentie in kaart te brengen. Tijdens de bijeenkomst op 4 juli, waarvoor de provincie gemeenten en woningcorporaties persoonlijk voor uitnodigt, delen we de uitkomsten van het onderzoek, presenteren we de handreiking en bespreken we met elkaar hoe we zo snel mogelijk tot actie kunnen overgaan om tot realisatie te komen."

Voordelen

Optoppen heeft veel voordelen. Doordat er geen grond hoeft worden aangekocht, is het mogelijk om snel en betaalbaar te bouwen. Dit vermindert de druk op de oververhitte grondmarkt. Optoppen past vaak binnen bestaande omgevingsplannen. De inkomsten van de nieuwe woningen kunnen gebruikt worden om het bestaande gebouw te verduurzamen en te verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van een lift. 
De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet. Bovendien zijn deze panden vaak in eigendom van corporaties, die hierdoor hun woningvoorraad kunnen uitbreiden.

Acht stappen

De handreiking beschrijft acht stappen die nodig zijn om een succesvol optopproject te realiseren, zoals bijvoorbeeld het tijdig betrekken van de huidige bewoners en andere stakeholders, het bepalen van de technische en financiële haalbaarheid of het vergunningstraject. De handreiking kunt u hier downloaden.