Maak gebruik van ons expertteam

Door de kortdurende inzet van een of meer verschillende experts brengen we met elkaar uw project naar de uitvoeringsfase. Vragen over bijvoorbeeld de integratie van het stikstofbeleid, netcongestie en participatie spelen in en bij iedere gemeente, maar de antwoorden hierop verschillen vaak enorm. Dit vraagt om advies op maat en ons expertnetwerk helpt u daarbij.

Zo werkt het.
Via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl vraagt u een intake-gesprek aan met een van onze procesmanagers. Aan de hand van dit gesprek bepaalt u samen hoe u het best geholpen bent. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Als u besluit om gebruik te maken van het expertnetwerk, bespreekt de procesmanager uw casus binnen het team en wordt u aan een of meerdere experts gekoppeld. Vanaf dat moment gaat u samen met de expert(s) aan de slag. Het doel hierbij is dat u het gegeven advies of eindresultaat verwerkt in het verdere verloop van uw project. Na afronding neemt onze procesmanager contact met u op voor een evaluatie van het proces en het eindresultaat. 

Typen ondersteuning
Na een intake gesprek kiezen we samen naar de vorm waarop we de expert(s) in kunnen zetten. 

Adviesgesprek 
Een gesprek op basis van een concrete vraag over (een deel van) een project.
Duur       Circa 3 weken 

Projectcheck 
Een tussentijdse audit om eventuele vertraging later in het traject te voorkomen door knelpunten te signaleren
Duur       Circa 6 weken 

Brainstorm  
Bepalen wat de vertragende factor is binnen uw project door middel van een brainstormsessie. Hierbij bekijken we het project vanuit verschillende disciplines.
Duur       Circa 6 weken

Projectcasuïstiek  
In kaart brengen van de verschillende vertragingsfactoren van uw project. Tijdens een expertsessie diepen we uw project uit en belichten we alle invalshoeken voor mogelijke oplossingen.
Duur       Circa 8 weken