Flexwonen

Bij flexwonen heeft de woning zelf, de bewoning of de locatie een tijdelijk karakter. Het kan gaan om een permanent gebouw met tijdelijke bewoning of om tijdelijke flexwoningen. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Flexwonen kan een oplossing zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, met name aan de onderkant van de woningmarkt, en voor mensen die tijdelijk ergens verblijven.  

Veel gemeenten hebben geen expliciete aandacht voor flexwonen, ook al verschilt dit sterk. Het staat bij veel gemeenten wel ‘op de agenda’, maar het krijgt nog geen concrete uitwerking. Dat blijkt uit een brede inventarisatie die de provincie Utrecht in 2020 heeft gehouden.  

Kennis delen 

Om gemeenten te ondersteunen bij het beschikbaar stellen van flexwoningen, zal de provincie Utrecht via deze website de benodigde kennis en goede voorbeelden delen. Het gaat onder anderen om kennis over wet- en regelgeving, beleidsinstrumenten en voorbeelden van convenantvormen. 

Arbeidsmigranten  

De provincie Utrecht heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat er regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst. Gemeenten, werkgevers, uitzenders en provincie moeten met elkaar om tafel. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol.

Nieuws