Provincie Utrecht op tweede plaats in top 25 voor duurzaamste publieke aanbesteder

Tijdens de netwerkbijeenkomst Mobiliteit, Bouwen, Wonen van Bouwend Nederland en de VNG werd gedeputeerde Rob van Muilekom verrast met deze mooie erkenning. In 2021 stond de provincie nog op een bescheiden achtste plaats. Het Aanbestedingsinstituut die de lijst samenstelt scoort alle aanbestedingen afzonderlijk en berekent de gemiddelde score over het aantal geregistreerde aanbestedingen van publieke opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid.

Prijsuitreiking

Bij de overhandiging van de prijs benadrukte Joost Swaan (Regiomanager Bouwend Nederland) dat de provincie Utrecht na een aantal jaar op de zevende en achtste plaats te hebben gestaan, nu een  enorme sprong heeft gemaakt. “Van de 13 aanbestedingen op het gebied van Bouw en Infra scoorde de provincie 7 keer het hoogst op duurzaamheid.”, aldus Swaan.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:”Ik ben erg blij met deze prijs en trots op onze provincie dat we zo goed scoren op duurzaamheid. De verschillen tussen de organisaties in de top 5 zijn heel erg klein en dat betekent dat we in onze aanbestedingen ons best moeten blijven doen om duurzaamheid hoog in het vaandel te houden. En ik zie het als een mooie uitdaging om te proberen de provincie Noord-Brabant van de eerste plaats te stoten.”

Het proactief bevorderen van duurzaamheid en innovatie in aanbestedingsprocedures op het gebied van bouw en infra is in lijn met het nieuwe coalitieakkoord. Hierin wordt gesproken over het aanscherpen van duurzaamheidsambities. Deze ambities wil de provincie behalen door samen te werken met al haar partners om bijvoorbeeld woningen te realiseren die duurzaam en toekomstbestendig zijn. Hiervoor is inmiddels een convenant gesloten met vier provincies en meer dan 120 publieke en vooral ook veel private partijen.

Ranglijst

Voor de vijfde keer brengt het Aanbestedingsinstituut een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. Deze editie omvat de jaren 2021 en 2022. Provincie Noord-Brabant behaalt voor de vijfde maal op rij de hoogste score (4,57), maar de verschillen met de nummers 2, provincie Utrecht (4,42), 3 Hoogheemraadschap van Rijnland(4,35) en 4 gemeente Eindhoven 4,24), zijn kleiner dan ooit.