Startbijeenkomst implementatie Convenant Toekomstbestendig bouwen

Achtergrond / Aanleiding
In september 2022 heeft een overgrote meerderheid van de gemeenten en ook een grote groep bouwende partijen in de Provincie Utrecht het Convenant Toekomstbestendig Bouwen (Duurzame Woningbouw) ondertekend. We staan nu voor de uitdaging van implementatie en hebben gemerkt dat er behoefte is aan kennis en praktische werkprocessen. Zeker nu de nieuwe Omgevingswet eindelijk in werking is getreden. 

Project met C-creators
In samenwerking met C-creators gaan we aan de slag. We willen graag de behoeften vanuit de gemeenten/organisaties inventariseren en op basis daarvan meerdere trajecten organiseren. Deze trajecten zullen dieper ingaan op de behoeften, praktische tips en handvatten bieden, evenals kennisoverdracht. Zo bouwen we samen met de deelnemers voort op een relevant netwerk opbouwen waarin betrokken partijen elkaar weten te vinden. 

Uitnodiging online startsessie
Graag nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de startsessie van dit project. Hierin vertellen we meer over het doel en de opzet van dit project, is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het aangeven van behoefte vanuit de gemeenten. 

Datum: dinsdag 19 maart 2024, 10.00-11.00

Opzet sessie:

  1. Korte toelichting op het Convenant Toekomstbestendig Bouwen
  2. Mogelijke invulling van de trajecten
  3. Inventariseren van behoeften van gemeenten/organisaties
  4. Q&A-sessie

Microsoft Teams-vergadering 

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering externe link 

Vergadering-id: 334 027 069 897 
Wachtwoordcode: zubUqS 

Teams downloaden externe link| Deelnemen op het web externe link

Meer informatie externe link| Opties voor vergadering externe link