Startbijeenkomst netcongestieoplossingen woningbouw 

De provincie Utrecht organiseerde op 6 februari een startbijeenkomst voor negen woningbouwprojecten die zijn geselecteerd om te onderzoeken of zij dankzij innovatieve oplossingen een zo laag mogelijke netbelasting kunnen realiseren.  

Tijdens de constructieve en vruchtbare bijeenkomst deelden deelnemers over hun woningbouwproject tegen welk netcongestievraagstuk zij aanlopen en welke oplossingen mogelijk zijn.  

Filevorming op het net raakt ook nieuwbouw 

In de Woondeals hebben we aangegeven als provincies samen met de gemeenten 83.500 woningen te willen gaan bouwen. Deze woningen moeten allemaal op het net worden aangesloten voor zowel elektriciteit als warmtevraag. De elektrificatie gaat sneller dan verwacht. Netcongestie is een rem op de nieuwbouw. Het is daarom van groot belang voor woningbouwprojecten dat er oplossingen komen om netcongestie tegen te gaan of (tijdelijk) op te lossen of te verminderen.   

Kennisdeling 

De bijeenkomst is het startschot van een samenwerking met als doel kennis en ervaring op te doen over concrete oplossingen voor netcongestievraagstukken voor woningbouwprojecten. Woningbouwprojecten die tegen hetzelfde probleem aanlopen kunnen zich voor actieve kennisdeling aansluiten bij een Community of Practice die binnenkort wordt opgericht.    

Meer weten over het onderzoek? Lees dan verder