Doorstromingsoplossing

De problemen op de Nederlandse woningmarkt zijn groot. Deze worden veroorzaakt door structurele problemen, zoals: onvoldoende nieuwbouw, een groeiende vraag, wet- en regelgeving en een gebrek aan bouwlocaties. De gemiddelde leeftijd stijgt, mensen blijven langer thuis wonen en 50-plussers wonen vaak alleen of met twee mensen in een grote eengezinswoning. Kortom, een mismatch tussen vraag en aanbod.

Deze vraagstukken worden verergerd door een ander probleem: een gebrek aan betrouwbare en onafhankelijke informatie. Bouwbedrijven, huurders en kopers zijn daarom vaak aangewezen op informatie die hun wordt versterkt door partijen in de markt. Transparantie biedt een oplossing voor dit probleem. Vraag en aanbod sluiten vaak onvoldoende op elkaar aan, iedere bewoner heeft unieke behoeftes, terwijl het beleid vaak generiek is ingesteld. Deze mismatch resulteert in onnodige leegstand, langer thuis wonen, hoge koop- en huurprijzen en inefficiënte projectontwikkeling.

 

schema doorstromingsoplossing

Door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, kan de bewoner centraal worden gesteld en inzichten worden gegeven over de unieke behoeftes van bewoners. Met de tegenwoordig beschikbare rekenkracht is het mogelijk over verschillende doorstroomscenario’s te berekenen en verhuiscoaches of woningconsultenten het beste en scherpste inzicht te geven in de ideale ketenoptimalisatie. Huidige oplossingen worden voornamelijk vanuit een vastgoed perspectief bekeken, terwijl verhuizen een psychologisch proces is, met elk een unieke situatie. Het is dus van belang om naar andere aspecten te kijken, mensen bewust te maken van de mogelijkheden (psychische kant ervan) en de grote (financiële) zorgen weg te nemen.Doel van de oplossing is dat een senior zich bewust wordt van zijn eigen rol in de verhuisketen. Dit door de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Data-analyses geven inzicht in de behoeftes van 50-plussers en helpen vraag en aanbod in de gebouwde omgeving te matchen. Belangrijk om te beseffen: mensen zijn nu nog vitaal, denken weinig aan verhuizen en zien vooral de kosten en het gedoe ervan in. Via rapportages vanuit onze data-analyses worden de volgende aspecten inzichtelijk: faciliteiten, veiligheid, bewoners, financieel en maatschappelijke impact. Hierbij wordt de huidige woonsituatie met de nieuwe situatie vergeleken op basis van verschillende woningeigenschappen, woonlasten, financiële gegevens en de afstand tot voorzieningen (zoals supermarkt, apotheek, huisarts). De transparantie moet zorgen voor meer vertrouwen in de ketenoptimalisatie.Een belangrijk onderdeel in ons systeem is het zelflerende effect door middel van feedbackloops. Feedbackloops leren constant waarom een bepaalde verhuizing wel of niet succesvol is afgerond. Dit effect zorgt dat de wensen van senioren beter in beeld worden gebracht. Vervolgens kan deze feedback weer als input voor een nieuw beleid of voor nieuwbouwprojecten dienen. Het model zal leren van zijn gemaakte beslissingen en constant slimmer worden.Kortom, op basis van miljoenen gegevens over de bevolking, huren, de woningmarkt en andere openbare databronnen genereert het platform aan de hand van kunstmatige intelligentie scherpe inzichten over ketenoptimalisatie die gebruikt kan worden door woningconsulenten en verhuiscoaches. Rapportages laten bewoners bewust worden van de mogelijkheden en ontnemen hen (financiële) zorgen. Vragen als wat zijn de mogelijkheden, waar liggen de kansen en welke type woning sluit het beste aan bij de levensfase waar de senior op dat moment in zit, worden beantwoord.
Kijk voor meer informatie op https://woningdoorstroming.nl/. Of neem contact op met Tom Griffioen (E: t.griffioen@clappform.com / M: 06-53756018).