Doorstroomtrein, Floqz

Op het WoonEvent in Amersfoort vonden woningzoekenden het vreemd dat er zoveel woningzoekenden zijn die woningen achterlaten, maar dat er dan toch een tekort aan woningen is om te kunnen verhuizen. Zou het mogelijk zijn om lokaal te verhuizen in een trein? Ons antwoord daarop is inmiddels ja!

Om in een krappe woningmarkt te kunnen doorstromen in een trein moeten we regie gaan voeren op de verhuisketen. Floqz maakte hiervoor een plan. Hoe ziet dat eruit?

afbeelding die uitlegt hoe de doorstroomtrein van Floqz werkt

We kennen allemaal wel de vraag van starters op de woningmarkt die ter sprake komt tijdens een verjaardagsfeestje. Goed bedoelende ooms en tantes denken met je mee. Dit verjaardagsfeestje hebben we bij Floqz aangegrepen om een WoonEvent te organiseren. Jouw woonvraag staat daarin centraal en professionals - maar ook andere woningzoekenden – denken mee over oplossingen. Voor de doorstroomtrein hebben we het WoonEvent een accent gegeven. Het is bedoeld voor de lokaal doorstromende woningzoekende, die op voorhand open wil zijn over de woning die hij/zij achterlaat bij doorstroming. Deze woningzoekende onderzoekt op het WoonEvent met professionals of hij/zij op de woningmarkt kan bewegen. En zo ja, welke woningen van de andere bezoekers dan zijn voorkeur heeft. Na afloop modelleren wij de doorstroomtrein.We starten met een vrije startwoning, de startlocomotief genoemd. Dit kan een nieuwbouwproject zijn, vrije sector huurwoningen of anderszins woningen die erg gericht zijn op het verkrijgen van een lange verhuisketen. Dus geen starterswoningen.Gedacht wordt om vier woningen exclusief onder te brengen in de doorstroomtrein en deze woningen toe te wijzen aan de woningzoekenden die deze woning interessant vinden en in onze waarderingstabel een hoge positie hebben gekregen. De waarderingstabel bepaalt voor elke woningzoekende de positie in de verhuisketen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende criteria:

- Soort woning waarin men woont;

- Aantal achtergelaten woningen;

- Verhuisgeneigdheid van de woningzoekende;

- Gewildheid van zijn/haar woning in de groep.Wordt een woning toegewezen, dan wordt in de (vrije sector) huurakte of koopakte gesteld dat de achtergelaten woning aangeboden moet worden aan maximaal 3 geïnteresseerden die eveneens deelnemen aan de Doorstroomtrein. Deze geïnteresseerden vinden de nieuw aangeboden woning interessant en hebben de hoogste waardering gekregen in de waarderingstabel. Zelfbewoningsplicht en een ondergrens voor wat betreft de taxatiewaarde maken onderdeel uit van de verplichtingen om vervolgens te komen tot een deal. Op deze manier is het concept van de doorstroomtrein bestendigd in de koopaktes en huuraktes van de vrije sector huurwoningen.Met de doorstroomtrein leveren we exclusiviteit aan de deelnemers. Ofwel: een markt naast de huidige markt.

- Er is meer lokaal aanbod beschikbaar dan nu op de woningmarkt wordt aangeboden;

- Met een zelfbewoningsplicht weren we beleggers;

- De keten wordt beter betaalbaar door geen grote groep te vragen om een bod uit te brengen, maar dit te beperken tot drie of vier.

- Verplichtingen bij een deelnemer ontstaan pas als hij/zij een woning gaat kopen in de Doorstroomtrein.

- We bieden financieel interessante projectafspraken voor de woningzoekende (projectmakelaar, projecthypotheekadviseur en projectnotaris)
.

Voor meer informatie kijk op
www.floqz.nl. Of neem contact op met Sander Bos (E: sander@floqz.nl / M: 06-50622224).