Programma Betaalbaar bouwen in de provincie Utrecht. Hoe dan?

Programma

Datum: donderdag 9 februari 2023
Tijdstip: 12.45 - 17.00 uur
Locatie: Kanaal30 - Kanaalweg 30, 3526KM Utrecht

12.45 uur: Inloop met koffie/thee

13.15 uur: Welkomstwoord Rob van Muilekom

Rob van Muilekom is gedeputeerde provincie Utrecht. Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen praat met de gedeputeerde over de rol van de provincie de afgelopen collegeperiode op het gebied van betaalbare woningbouw.

13.30 uur: Gesprek Marja Appelman

Marja Appelman is directeur Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen en Marja praten over de Woondeals, regie op de volkshuisvesting en sturing op betaalbaarheid. Wat kunnen we van het Rijk verwachten?

13.50 uur: Key note speaker Carla Muters

Carla Muters is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Reflectie op de uitdaging van het financieren van betaalbare woningen en het belang van samenwerking tussen partijen op de woningmarkt.

14.15 uur: Pauze en marktplein

Op het marktplein zijn onder andere de experts van netwerk TEMPO aanwezig. Zij helpen graag bij concrete vraagstukken in woningbouwprojecten.

14.25 uur: Deelsessies, ronde 1  

 • Rol van industriële woningbouw bij betaalbaarheid
  Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, neemt u mee in het fabrieksproces en het aanbod van Fijn Wonen. Wat levert fabrieksmatig bouwen op? Hoe draagt het bij aan betaalbaarheid? Welke knelpunten bestaan er nog en wat is er nodig om die op te lossen? Afnemers van fabrieksmatig geproduceerde woningen zijn onder andere woningcorporaties. Gaby Bouman en Marnix van Namen, beiden programmamanager projecten bij Portaal, gaan in op ervaringen en lessen die de corporatie heeft opgedaan met fabrieksmatig bouwen, wat de voordelen voor de corporatie zijn van fabrieksmatig bouwen en waar ze nog tegenaan lopen. Met u gaan de sprekers in gesprek over kansrijke projecten en over ervaringen, knelpunten en wat er nodig is om hiermee om te gaan.

 • Alternatieve financieringsconstructies voor toekomstbestendige woningbouw
  De transitie naar een circulaire economie heeft ook voor de bouw- en vastgoedsector grote gevolgen. Naast circulariteit bestaan er rond woningbouw nog meer ambities, onder andere op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en groen. Wat is de impact van circulariteit en andere ambities op bouw- en investeringskosten? Hoe kan toekomstbestendig bouwen haalbaar worden gemaakt? Op deze vragen en ook op de rol van financiële restwaarde gaat Jim Teunizen, werkzaam bij Alba Concepts, met u in gesprek. Aan de hand van een concrete casus wordt u meegenomen in de wijze waarop alternatieve financieringsconstructies in de praktijk al worden toegepast.
 • Gemeenten de hand reiken voor meer betaalbare woningen, maar hoe?
  De gestegen rente en stijgende NHG-grens maken het voor starters bijna onmogelijk om de woningmarkt te betreden. Om starters en mensen met een laag of middeninkomen hierbij te helpen, heeft het kabinet in het Programma Betaalbaar Wonen opgenomen dat zij het gebruik van goedwerkende en nieuwe verkoopoplossingen wil stimuleren. In dit kader wordt er gewerkt aan een Handreiking Koopinstrumenten. De handreiking kan bijdragen aan het op grotere schaal toepassen van verkoopoplossingen, zoals een koperskorting, uitgestelde betaling of erfpachtconstructie. Tijdens de deelsessie geven Janno Meijer en Wianneke Kastelein, beiden beleidsmedewerker Woningmarkt bij BZK, inzicht hoe de handreiking u verder kan helpen om meer starters toegang te geven tot de koopmarkt. Ook praten Janno en Wianneke u bij over de laatste stand van zaken rondom het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.
 • Samenwerking en betaalbaarheid in gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone
  In de Merwedekanaalzone - waarin Kanaal30 gelegen is - wordt gewerkt aan een autoluwe, groene, duurzame stadswijk met een groot aandeel betaalbare woningen en verschillende voorzieningen. Hoe werken partijen samen aan deze gebiedsontwikkeling? Welke afspraken zijn er gemaakt, hoe wordt er gestuurd op het realiseren van betaalbare woningen en wat is er nodig om dat vol te houden? Emirto Rienhart, coördinerend projectmanager Merwede gemeente Utrecht en Niel Glas, projectmanager Merwede gemeente Utrecht, nemen u mee in de ervaringen en dilemma's die zijn opgedaan en gaan hierover met u in gesprek.

15.20 uur: Plenaire paneldiscussie

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen legt op interactieve wijze een aantal prikkelende stellingen voor aan het panel, bestaande uit Rob van Muilekom, Marja Appelman, Arjen Gielen (voorzitter bestuur Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), Trees van Haarst (directeur bestuurder woningcorporatie Veenvesters), Marien Kleinjan (directeur AM regio Midden) en Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort). We proberen antwoord te krijgen op de vraag welke rol de verschillende partijen voor zichzelf zien weggelegd om met elkaar betaalbare woningen te realiseren.   
 

16.05 uur: Deelsessies ronde 2

 • Rol van industriële woningbouw bij betaalbaarheid
  Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, neemt u mee in het fabrieksproces en het aanbod van Fijn Wonen. Wat levert fabrieksmatig bouwen op? Hoe draagt het bij aan betaalbaarheid? Welke knelpunten bestaan er nog en wat is er nodig om die op te lossen? Afnemers van fabrieksmatig geproduceerde woningen zijn onder andere woningcorporaties. Gaby Bouman en Marnix van Namen, beiden programmamanager projecten bij Portaal, gaan in op ervaringen en lessen die de corporatie heeft opgedaan met fabrieksmatig bouwen, wat de voordelen voor de corporatie zijn van fabrieksmatig bouwen en waar ze nog tegenaan lopen. Met u gaan de sprekers in gesprek over kansrijke projecten en over ervaringen, knelpunten en wat er nodig is om hiermee om te gaan.
 • Alternatieve financieringsconstructies voor toekomstbestendige woningbouw
  De transitie naar een circulaire economie heeft ook voor de bouw- en vastgoedsector grote gevolgen. Naast circulariteit bestaan er rond woningbouw nog meer ambities, onder andere op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en groen. Wat is de impact van circulariteit en andere ambities op bouw- en investeringskosten? Hoe kan toekomstbestendig bouwen haalbaar worden gemaakt? Op deze vragen en ook op de rol van financiële restwaarde gaat Jim Teunizen, werkzaam bij Alba Concepts, met u in gesprek. Aan de hand van een concrete casus wordt u meegenomen in de wijze waarop alternatieve financieringsconstructies in de praktijk al worden toegepast.
 • Gemeenten de hand reiken voor meer betaalbare woningen, maar hoe?
  De gestegen rente en stijgende NHG-grens maken het voor starters bijna onmogelijk om de woningmarkt te betreden. Om starters en mensen met een laag of middeninkomen hierbij te helpen, heeft het kabinet in het Programma Betaalbaar Wonen opgenomen dat zij het gebruik van goedwerkende en nieuwe verkoopoplossingen wil stimuleren. In dit kader wordt er gewerkt aan een Handreiking Koopinstrumenten. De handreiking kan bijdragen aan het op grotere schaal toepassen van verkoopoplossingen, zoals een koperskorting, uitgestelde betaling of erfpachtconstructie. Tijdens de deelsessie geven Janno Meijer en Wianneke Kastelein, beiden beleidsmedewerker Woningmarkt bij BZK, inzicht hoe de handreiking u verder kan helpen om meer starters toegang te geven tot de koopmarkt. Ook praten Janno en Wianneke u bij over de laatste stand van zaken rondom het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.
 • Scenario's voor woningbouw in tijden van 'slecht weer'
  Het huidige woningtekort vraagt om het toevoegen van een groot aantal extra woningen. Tegelijkertijd staat de woningmarkt voor tal van uitdagingen. Hoe gaan bij woningbouw betrokken partijen hiermee om? De gemeente Utrecht heeft met woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en andere partijen 'slecht weer scenario's' in beeld gebracht. Door Kees Verschoor, strateeg wonen gemeente Utrecht, worden de hoofdlijnen uit de scenario's besproken. In de deelsessie gaat Kees met u in gesprek over wat we met elkaar kunnen doen om in de huidige woningmarkt woningen gerealiseerd te krijgen. Wat kan iedere partij bijdragen? Wat zijn ondanks de huidige situatie juist ook kansen voor betaalbaarheid?

17.00 uur: Netwerkborrel en marktplein

Op het marktplein zijn onder andere de experts van netwerk TEMPO aanwezig. Zij helpen graag bij concrete vraagstukken in woningbouwprojecten.

Aanmelden?

Kruis op het formulier de twee deelsessies aan die u wilt bijwonen. En een derde als reserve, voor het geval de deelsessie van uw keuze vol zit. Dus wees er snel bij. Want vol is vol.

Aanmeldformulier