Workshops Congres Flexwonen in de provincie Utrecht

 1. Bouwen aan draagvlak

  Hoewel er al veel geslaagde projecten bestaan, met tevreden bewoners en omwonenden, roepen  flexwoon-initiatieven nogal eens maatschappelijke weerstand op. Veel participatietrajecten starten daarom vanuit een 3-0 achterstand en lopen vast nog voordat de raad een besluit heeft kunnen nemen. Waarop richt de weerstand tegen flexwoonprojecten zich doorgaans? Hoe kun je omgaan met de belangrijkste bezwaren tegen flexwonen?  Met medewerking van: Marjolein van de Ven, gemeente Nieuwkoop | Margriet Wiering en Rina Tuinstra, Vitale Huisvesting

   
 2. Betekenis invoering Omgevingswet

  De nieuwe Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. Onder deze wet kunnen in het omgevingsplan zonder maximale tijdsduur tijdelijke regels voor activiteiten worden gesteld. Dat kan dus ook voor flexibele, tijdelijke woningbouw. Wat betekent dat voor de ontwikkeling en realisatie van flexwonen? En hoe kun je daarbij de Toolbox Versnellen Tijdelijke Huisvesting het beste gebruiken?  Met medewerking van: Pim Oremans en Ingeborg Wind-Middel, Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting
 3. Businesscase

  De tijdelijkheid van de exploitatie kan een belemmering vormen om genoeg inkomsten te krijgen die nodig zijn om de investeringen terug te verdienen. Flexwonen vraagt om meer creativiteit om tot een sluitende businesscase te komen. Aan welke knoppen kan gedraaid worden? Een door het ministerie beschikbaar gesteld rekenmodel kan daar bij helpen en we bespreken een concrete businesscase van een recent opgeleverd project.  Met medewerking van: Thijs Luijkx, Watkostdebouwvaneenhuurwoning | Peter Felix,  NabijWonen

   
 4. Slim aansluiten op nutsvoorzieningen

  Netcongestie is een groeiend probleem voor woningbouw. Grote delen van Nederland staan ‘op rood’ voor nieuwe nutsaansluitingen, waardoor nieuwe bouwprojecten achteraan de wachtrij moeten aansluiten en grote vertraging oplopen. Dat geldt ook voor veel flexwonenprojecten. Hoe kan het risico op een vertraagde aansluiting worden gereduceerd? Hoe kun je netcongestie omzeilen?  Met medewerking van: Michel Vos, Kleissen groep, Stedin | Frank Wassenberg, Platform 31

   
 5. Flexwonen als kans voor uitleglocaties

  Flexwonen kan fungeren als een interessante vorm van placemaking bij gebiedsontwikkeling. Zo blijft in De Groote Wielen (Den Bosch) een deel van de woningen maximaal 15 jaar staan. Voor afloop van deze termijn worden deze verplaatst naar andere nieuw te bouwen plekken in De Groote Wielen of elders in de stad. Bewoners kunnen meeverhuizen als ze willen. Op de vrijgekomen plekken worden vervolgens nieuwe woningen gebouwd die permanent blijven staan.  Met medewerking van: Jurgen Arts, lid Expertteam Woningbouw RVO | Tom van Tuijn, Van Tuijn Stedenbouw
 6. Kwaliteit van verplaatsbare woningen

  Van steeds meer verplaatsbare woningen doet de kwaliteit niet onder voor traditioneel gebouwde woningen en voldoet deze aan het Bouwbesluit voor permanent woningen. Wat zegt dat over de toekomstbestendigheid van verplaatsbare woningen? En kunnen we met gecertificeerde typegoedkeuring van zulke woningen nog slimmer en sneller gaan bouwen?  Met medewerking van: Jelle Smeehuijzen van Barli, Antonie ter Harmsel van Hodes en Reno Mol van Finch Buildings | Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen
 7. Huisvesting arbeidsmigranten en Oekraïense ontheemden

  Diverse gespecialiseerde huisvesters voor arbeidsmigranten bieden ook onderdak aan Oekraïense ontheemden. Hoe hebben zij dat georganiseerd? Wat zijn ervaringen vanuit gemeenten en de doelgroep zelf? Wat kunnen deze huisvesters voor Utrechtse gemeenten betekenen?  Met medewerking van: Frank van Gool, KAFRA Housing | Willem Weggeman, Homeflex | Johan van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen
 8. Ervaringen met de magic mix

  In een magic mix-project wonen verschillende doelgroepen samen in één gebouw. Er bestaat inmiddels enige ervaring, maar er leven veel praktische vragen bij huisvesters en gemeenten: voor wie is dit geschikt, wat is een juiste balans tussen ‘dragers’ en ‘vragers’, sociaal beheer, community building, de wijk en financiering. Die vragen leiden nog (te) vaak tot terughoudendheid. Wat weten we over een goede "magic" mix?    Met medewerking van: Marc Ketelaar, De Huischmeesters | Jamie Noteboom en Bas de Haan, Gapph Vastgoedbeheer | Maarten Davelaar, Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt kunnen bezoekers in contact komen met het interessante aanbod van diverse kennisorganisaties, bouwers en huisvesters. Deze markt is toegankelijk tijdens de opening, de lunch en de borrel.