Nieuwe toolbox Flexwonen van BZK beschikbaar

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarom is de toolbox bijgewerkt met de meest recente juridische informatie. Hiermee biedt de toolbox handvatten aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven die willen bijdragen aan tijdelijke huisvesting(projecten).

De toolbox ondersteunt bij het oplossen van juridische en financiële vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de realisatie van tijdelijke huisvesting en transformatieprojecten. Lees verder