Aanscherping en doorontwikkeling convenant Duurzame Woningbouw

Aanscherping en doorontwikkeling convenant Duurzame Woningbouw
Het convenant Duurzame Woningbouw, dat vorig jaar september werd ondertekend door de eerste 87 organisaties, is inmiddels uitgegroeid tot initiatief dat steeds breder wordt omarmd.  

Op 24 augustus 2023 organiseerde het platform Toekomstbestendig Bouwen een bijeenkomst voor alle ondertekenaars om met elkaar de indicatoren van het convenant te evalueren. Deze sessie was een belangrijk moment voor de doorontwikkeling van het convenant, dat verder gaat onder de naam Toekomstbestendige Woningbouw

Bijeenkomst
De bijeenkomst begon met een uitleg van de wijzigingen van bepaalde indicatoren. De aanwezigen waren goed voorbereid en riepen op om strenger en duidelijker te zijn in de normeringen om zo beter het gesprek te kunnen voeren.

Tijdens de bijeenkomst was ook voldoende ruimte voor een ieders inbreng, kritische vragen en constructieve opmerkingen. Met de opbrengst kan de werkgroep van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland een nieuwe versie van het convenant maken.

Presentatie convenant Toekomstbestendige Woningbouw 23 november
Op 23 november 2023 organiseert het platvorm een nieuwe bijeenkomst om het nieuwe convenant Toekomstbestendige Woningbouw te presenteren. 
Gedurende de middag zijn er interessante sprekers en sessies. Het programma wordt afgesloten met een informele borrel. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan alvast aan.

Heeft u interesse in het convenant? Kijk op www.toekomstbestendigbouwen.nl of e-mail uw vragen naar contact@toekomstbestendigbouwen.nl