Terugblik bijeenkomst netcongestie in de nieuwbouw

Terugblik bijeenkomst netcongestie

Reden voor de bijeenkomst is de afgekondigde netcongestie in de Provincie Utrecht. Deze netcongestie kan zorgen voor vertraging of uitstel van woningbouwprojecten. Voorzieningen die een grootverbruik aansluiting nodig hebben en die nog niet zijn aangevraagd, komen op de wachtlijst en kunnen op korte termijn niet worden aangesloten. Dus hoog tijd om samen met de gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties de mogelijkheden van slimme alternatieve oplossingen te onderzoeken. 

Netcongestie
Netcongestie in het elektriciteitsnetwerk treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod of wanneer het aanbod groter is dan de vraag, wat kan leiden tot stroomstoringen en vertragingen in de stroomvoorziening. Dit kan worden aangepakt door de belasting beter te beheren en het netwerk te upgraden c.q. nieuwe manier van opslag.

Het netwerk van Stedin heeft en gemiddelde belasting van 30% omdat er geen 24/7 energie verbruikt wordt. Een deel van de oplossing kan daarom gevonden worden in een betere spreiding van het energieverbruik.

Netcongestie in relatie tot nieuwbouw
Een mogelijk gevolg van de netcongestie is dat nieuwbouw niet meer aangesloten kan worden op het net. Ook kunnen collectieve WKO projecten (warmte, koude opslag) bemoeilijkt worden. 

Belangrijk is om met elkaar helder te krijgen wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Om de congestie beheersbaar te houden, wordt er gebruik gemaakt van voorrangsregelingen. Dit kan betekenen dat nieuwe aansluitingen tijdelijk worden beperkt of dat bestaande klanten voorrang krijgen bij het verhogen van hun aansluitcapaciteit. Stedin wil af van het huidige – wie het eerst komt wie het eerst maalt –  beleid en werkt aan maatschappelijke voorwaarden voor aansluiting.

Mogelijke oplossingen
Er is een landelijk actieplan netcongestie. Dit plan onderzoek drie verschillende oplossingsrichtingen:

  • sneller netuitbreiding realiseren;
  • betere benutting infrastructuur;
  • vergroten van flexibele capaciteit.

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende alternatieve oplossingen aangedragen:

Mensen stimuleren om van het net af te gaan
Het idee om mensen aan te moedigen om van het elektriciteitsnet af te gaan, wordt als geen ideale oplossing beschouwd. Dit komt doordat alternatieve energiebronnen vaak duurder en minder betrouwbaar zijn.

Pushen op beter gebruik van de capaciteit
Hoewel het bevorderen van een efficiënter gebruik van de capaciteit een goed doel is, kan dit moeilijk te monitoren zijn. Het wordt echter als een belangrijk aandachtspunt beschouwd.

Meer focus op energiebesparing
Hoewel energiebesparing van groot belang is, ligt het grootste probleem vaak bij de piekbelasting van het net, wat uitdagingen met zich meebrengt voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening.

Contractvormen als oplossing voor piekbelasting
Er wordt gekeken naar verschillende contractvormen als mogelijke bijdrage aan het oplossen van de piekbelasting.

Kosten voor nieuwe aansluitingen verhogen
Het verhogen van kosten voor nieuwe aansluitingen wordt overwogen. Kleinere aansluitingen zijn financieel aantrekkelijker dan grotere aansluitingen.

Contractsplitsing met tarieven voor nacht en dag verbruik
Stedin onderzoekt de mogelijkheden van contractsplitsing met verschillende tarieven voor dag- en nachtverbruik. Dit wordt echter gezien als een oplossing voor de langere termijn vanwege wet- en regelgeving.