De nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen
De nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – aan te vragen door gemeenten -  gaat binnenkort is open.

Regeling
De nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is erop gericht om versneld met flexwoningen of transformatieobjecten sociale woonruimten voor onder andere ontheemden en statushouders te realiseren.

Bedragen en openstelling
• In totaal is er € 302 miljoen extra vrijgemaakt om de bouw van flex- en transformatiewoningen te ondersteunen. Dit bedrag wordt verdeeld over meerdere jaren en wordt in 3 tranches per jaar opengesteld.

• Het bedrag per woonruimte bedraagt ten hoogste € 7.800. Het maximumbedrag per gemeente bedraagt € 5.000.000.

• De regeling staat bijna open. Net als bij de eerdere stimuleringsregeling is de verwachting dat het noodzakelijk is om direct na openstelling de aanvraag in te dienen, om een reële kans op een bijdrage te maken. Kijk daarom dagelijks op de site van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Bereid uw aanvraag nu alvast voor
Door nu alvast alle benodigde informatie voor uw aanvraag te verzamelen, gaat het indienen van uw aanvraag straks een stuk sneller. Op de hierboven genoemde site van de RVO leest u precies wat u moet doen.