Experimentlocatie innovatief concept flexwonen voor nieuwkomers in Houten

De provincie Utrecht heeft vanuit het Actieplan Flexwonen de ruimte gegeven voor drie experimentlocaties aan de randen van het stedelijk gebied. Na IJsselstein Noord en Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht is Houten-Oost de derde locatie.

In Houten gaat het om een integraal concept voor tijdelijke huisvesting van 150 woningzoekenden/spoedzoekers en 175 asielzoekers. Daarnaast is de wens om daar ook een aantal maatschappelijke locaties uit Houten te vestigen. Dit zijn de Voedselbank, het Doorgeefluik en de KrachtFabriek. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is nog wel een ontheffing van de provincie nodig. Hiervoor moet de gemeente Houten een degelijke onderbouwing indienen voor de geschiktheid van deze locatie.

Combinatie van flexwonen en maatschappelijke organisaties

De combinatie van flexwonen en maatschappelijke organisaties staat model voor de ‘Utrechtse aanpak’ van de Provinciale Regietafel (PRT). Deze aanpak is erop gericht om een duurzaam asiellandschap te realiseren. Doordat het nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de samenleving door een combinatie met andere doelgroepen en door maatschappelijke organisaties onderdeel te laten uitmaken van het concept. Op die manier draagt het bij aan integratie, woonkwaliteit en community-vorming, zowel voor nieuwkomers als voor Houtenaren.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Flexwonen is een goed middel om snel om snel op tijdelijke locaties woningen te realiseren in de strijd tegen de huidige woningnood. Ik ben blij om te zien dat er in Houten gekozen is voor het huisvesten van verschillende doelgroepen. In combinatie met de maatschappelijke organisaties die er zitten geeft het deze mensen een kans om snel te integreren en een bestaan op te bouwen.' Het aangaan van dit experiment voor flexwonen buiten stedelijk gebied voorziet nog niet in de feitelijke ontheffing. Daarvoor moet de gemeente nog een concrete ontheffingsaanvraag met een gedegen ruimtelijke onderbouwing indienen bij de provincie. 'Wij staan als provincie positief tegenover deze experimentlocatie, maar of het definitief doorgang kan vinden, hangt af van een goede onderbouwing van de gemeente.', aldus gedeputeerde Van Muilekom.